Salon fryz­jer­ski JUDYTA,
Agnieszka Dobrowolska

20110305-dsc_2731

Kuźniki — Salon fryz­jer­ski JUDYTA. ul. Her­manowska 20a

Witamy na stronie salon-judyta.pl Chcielibyśmy przed­stawić oraz zachę­cić do wybra­nia naszych usług. W naszych salonach sko­rzys­tasz przede wszys­tkim z rzetel­nego doractwa w zakre­sie doboru odpowied­niej dla Ciebie kolorystyki i ksz­tałtu fryzury. Będziesz miała również okazję zapoz­nać się z ofertą najnowszych kos­me­tyków do pielę­gnacji i ochrony włosów.

stylizacja-slubna stylizacja-slubna3

Dla dla Panny Młodej

Na życze­nie zapew­ni­amy styl­iza­cję fryzur ślub­nych z dojaz­dem do klienta. Zna­jąc upodoba­nia Młodych Par do zaw­iera­nia związków małżenis­kich w święta i inne dni wolne od pracy, pro­ponu­jemy usługi również w tych dni­ach. Więcej

U nas dowiesz się również wszys­tkiego o przedłuża­niu i zagęszcza­niu włosów. Sprowadzamy włosy od najlep­szych pro­du­cen­tów. U nas doczepisz włosy proste oraz krę­cone w każdym kolorze. Doczepi­amy również poje­dyncze pasma w awan­gar­dowych kolorachWięcej