Urodziny salonu

Napisano 21 stycznia 2013, autor: Agnieszka Dobrowolska

Z okazji pier­wszych urodzin salonu przy ul. Gajowej

zapraszamy do sko­rzys­ta­nia z dwóch pro­mo­cyjnych dni.

09.02 (sob­ota) — 30% na wszys­tkie usługi*

11.02 (poniedzi­ałek) –40% na wszys­tkie usługi*

Już teraz zachę­camy do tele­fon­icznej rez­erwacji miejsc

*z pro­mocji wyłąc­zone jest przedłużanie/zagęszczanie włosów


Nietypowy prezent

Napisano 13 grudnia 2012, autor: Agnieszka Dobrowolska

Do Świąt Bożego Nar­o­dzenia pozostało niewiele.

Jeżeli nie masz pomysłu na prezent…

Pro­ponu­jemy coś niety­powego. Podaruj bliskiej osobie

BON PODARUNKOWY

Do wyboru na wybraną usługę lub na wyz­nac­zoną kwotę do wykorzystania.

Zapraszamy do salonu po zakup


Rozpocznij jesień kolorowo

Napisano 2 października 2012, autor: Agnieszka Dobrowolska

Serdecznie zapraszamy

wszys­tkie Panie na pro­mocję trwa­jącą od 1 do 14 października 2012

zestaw FARBOWANIE + STRZYŻENIE + MODELOWANIE

- 15 %

Zachę­camy do tele­fon­icznej  rez­erwacji terminów

Agnieszka :)


OTWARCIE W PIĄTEK

Napisano 8 lutego 2012, autor: Agnieszka Dobrowolska

Serdecznie zapraszam do nowo otwartej siedz­iby salonu.

Ruszamy 10 lutego o 12 :)

Wszys­t­kich zain­tere­sowanych zapraszamy do odwiedzin na ul. GAJOWEJ 34.

Postaramy się o miłą atmos­ferę i coś dobrego :]

Infor­mu­jemy również iż numery tele­fonów komórkowych nie uległy zmi­anie. Nieak­tu­alny jest jedynie tele­fon stacjonarny.

Gdyby ktoś błądził po rozległych uli­cach Wrocławia, prosimy śmi­ało dzwonić.


NOWE MIEJSCE

Napisano 10 stycznia 2012, autor: Agnieszka Dobrowolska

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­jemy, iż Salon fryz­jer­ski Judyta znalazł swoje docelowe miejsce.

Doty­chcza­sowy salon przy ul. Sokolej został zlikwidowany.

Nowa, lep­sza siedz­iba zna­j­duje się przy ul. GAJOWEJ 34.  W tej chwili trwa upięk­szanie salonu. Otwar­cie już wkrótce.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Na czas remontu, dla osób zain­tere­sowanych pro­ponu­jemy usługi z dojaz­dem do klienta. Zachę­camy do kon­taktu tele­fon­icznego (numer nie zmieniony).


<< Starsze wpisy