Zapraszamy do zapoznania się z nową promocją fryzjersko-kosmetyczną.

Napisano 29 sierpnia 2011, autor: Agnieszka Dobrowolska

We wrześniu płać mniej za fryz­jera i kos­me­ty­czkę. Umów się jed­nocześnie do fryz­jera i na zabieg kos­me­ty­czny korzys­taj ze spec­jal­nej oferty.

Zapłać tylko 160 zł za:

Fryz­jer: koloryza­cję, strzyże­nie, zabieg naw­ilża­jący, modelowanie

Kos­me­tyka: ekskluzy­wny zabieg naw­ilża­jący na twarz — maska, ultra­dźwięki, sonoforeza


Zostań bibliofilem — korzystaj podwójnie

Napisano 6 lipca 2011, autor: Agnieszka Dobrowolska

Dzięki rozpoczę­ciu współpracy z Miejską Bib­lioteką Pub­liczną we Wrocławiu wszys­tkim czytel­nikom legi­t­y­mu­ją­cym się elek­tron­iczną karta bib­lioteczną z nakle­jonym znaczkiem Pro­gramu OK pro­ponu­jemy spec­jal­nie zniżki:

program-ok program-ok-logo 20% na próbne fryzury ślubne

oraz

10% na pozostałe usługi.

Naszą zakładkę na stronie Pro­gramu OK Miejsiek Bib­lioteki Pub­licznej we Wrocławiu można obe­jrzeć tutaj: http://www.biblioteka.wroc.pl/strona/judyta

O tym jak zostać uczest­nikiem pro­gramu OK można dowiedzieć się na stronie bib­lioteki miejskiej: http://www.biblioteka.wroc.pl/strona/program_partnerski_ok


Przeprowadzka zakończona. Zapraszamy na Sokolą

Napisano 30 czerwca 2011, autor: Agnieszka Dobrowolska

Miło jest nam poin­for­mować, że nasze przeprowadzka na ulicę Sokolą została zakońc­zona sukce­sem. Tym samym kończymy naszą dzi­ałal­ność na Księżu Małym. Chcielibyśmy podz­iękować wszys­tkim, którzy do pory nam zau­fali i powierzyli swój wiz­erunek. Wszys­t­kich doty­chcza­sowych Klien­tów serdecznie zapraszamy do nowego salonu na Krzykach (blisko skrzyżowa­nia Pow­stańców z Hallera). Numery tele­fonów pozostają bez zmian: +48 660 983 714 / +48 784 734 197


Dziś prezentujemy Studio Masażu Tajskiego

Napisano 31 maja 2011, autor: Agnieszka Dobrowolska

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z nową ofertą naszego Part­nera ze Stu­dia Zdrowia i Urody Veena. przy ul. Sokolej 50 we Wrocławiu. thai-9

Jola Skiba o masażu tajskim:

“Masaż tajski łączy w sobie masaż uciskowy określonych punk­tów na ciele oraz tech­niki roz­cią­ga­jące mięśnie. Określa się go jako połącze­nie akupresury, jogi i reflek­sologii. Jest doskon­ały przy chron­icznych bólach mięśni i stawów.”

Po szczegóły zapraszamy tutaj lub na stronę Stu­dia Masażu Tajskiego


Nowa galeria z Sokolej

Napisano 26 maja 2011, autor: Agnieszka Dobrowolska

Salon fryzjerski JUDYTA - Sokola 50

Tak jak wspom­i­nal­iśmy wcześniej ekspre­sowy remont w Studiu Veena. przy Sokolej zakończył się z powodze­niem. W nowej galerii zna­j­dują się obiecane zdję­cia wyko­nane przez pana Kamila Kędzier­skiemu, któremu niniejszym serdecznie dzięku­jemy. Na razie skrom­nie ale w najbliższym cza­sie umieścimy zdję­cia z pozostałych gabi­netów Stu­dia Venna. Zapraszamy do galerii


<< Starsze wpisy
Nowsze wpisy >>