Śluby

Zdję­cia zro­bione w cza­sie przy­go­towań lub nadesłane przez klien­tki :D

31 Zdjęcia

Fryzury taneczne

Przykład­owe fryzury i mak­i­jaże taneczne

33 Zdjęcia

Wieczorowe, imprezowe

Zdję­cia robione głównie tele­fonem :D

11 Zdjęcia

Pokazy fryzjerskie z okazji Dnia Kobiet w Szkole Tańca RENN 2011

Fotorelacja z prowad­zonych przez nas pokazów fryz­jer­s­kich w ramach Dnia Kobiet w Szkole Tańca RENN w dniu 06.03.2010

6 Zdjęcia

Nasze stylizacje z Dnia Kobiet w Szkole Tańca RENN 2011

W tym dniu Panie miały okazje sko­rzys­tać z naszych usług w zakre­sie mod­e­lowa­nia oraz wziąć udział w sesji zdję­ciowej wyko­nanej przez Kamila Kędzier­skiego z www.studiowplenerze.pl

17 Zdjęcia

Pokazy fryzjerski z okazji Dnia Kobiet w Szkole Tańca RENN 2010

Fotorelacja z prowad­zonych przez nas pokazów fryz­jer­s­kich w ramach Dnia Kobiet w Szkole Tańca RENN w dniu 06.03.2010

6 Zdjęcia

Panie

W tym fold­erze zna­jdziecie Państwo zdję­cia fryzur damskich

12 Zdjęcia

Panowie

W tym fold­erze zna­jdziecie Państwo zdję­cia fryzur męskich

3 Zdjęcia