Por­tal ślubny Wesele z klasą

www.weselezklasa.pl

STUDIO w Plenerze

STUDIO w Plenerze

Ślub z plenerem? A może sesja narzeczeńska lub sesja indy­wid­u­alna w prezen­cie dla kogos bliskiego? W ofer­cie zdję­cia ślubne, studniówki sesje indy­wid­u­alne, fotografia dziecięca, zdję­cia grupowe, chrzty i komu­nie. Zapraszamy na:  www.studiowplenerze.pl

Szkoła Tańca RENN

Szkoła Tańca RENN

Miło jest nam zako­mu­nikować, że z dniem 9 lutego rozpoczęliśmy współpracę z wrocławską Szkołą Tańca RENN. Nasi klienci mogą korzys­tać z 10% zniżki na wszys­tkie kursy prowad­zone przez naszego renomowanego Part­nera.  O szczegóły prosimy pytać w salonie, a z aktu­alną ofertą Szkoły Tańca RENN mogą się Państwo zapoz­nać na stronie: www.taniec.renn.pl

Przys­tanek Uroda — Gabi­net Kos­me­tyki Profesjonalnej

Zapraszamy do sko­rzys­ta­nia z usług kos­me­ty­cznych Przys­tanku Uroda — Gabi­netu Kos­me­tyki Pro­fesjon­al­nej. Nasz Part­ner świad­czy usługi m.in.: mikro­der­mabrazji, henny, mak­i­jażu per­ma­nent­nego, tip­sów, bio­tatużu oraz innych. Więcej infor­ma­cji może­cie Państwo uzyskać pod nr. tel. +48 604 903 135 lub w naszym salonie przy ul. Ryb­nick­iej 44 we Wrocławiu