URODZINY SALONU

Z okazji pier­wszych urodzin salonu przy ul. Gajowej

zapraszamy do sko­rzys­ta­nia z dwóch pro­mo­cyjnych dni.

09.02 (sob­ota) — 30% na wszys­tkie usługi*

11.02 (poniedzi­ałek) –40% na wszys­tkie usługi*

Już teraz zachę­camy do tele­fon­icznej rez­erwacji miejsc

*z pro­mocji wyłąc­zone jest przedłużanie/zagęszczanie włosów

Rabaty part­ner­skie stałe dla:


Uczest­ników pro­gramu Oblig­acja Kulturalna

Miejskiej Bib­lioteki Publicznej

ok_logo

10% mniej za strzyżenie/modelowanie/koloryzację*

20% mniej za próbne fryzury ślubne*

*przy okaza­niu karty bib­liotecznej ze znaczkiem projektu

————————————————–

Kur­san­tów Szkoły Tańca RENN

Szkoła Tańca RENN

10% na usługi fryzjerskie*

*przy okaza­niu aktu­al­nego karnetu

————————————————–

Posi­adaczy Kart VISA Beau­ti­ful & Healthy

karta bony

15% na usługi wymienione na

stronie part­nera

Hon­oru­jemy także bony B&H Club