Przedłużanie i zagęszczanie włosów

Dla kogo? Dla Ciebie gdy:

- planu­jesz ślub lub inną ważna okazję i chcesz zro­bić dla siebie coś „extra”;

- chcesz zasza­leć z fan­tazyjnymi kolorami pase­mek ale nie chcesz na trwale far­bować swoich włosów;

- jesteś nie zad­owolona z gęstości/ilości swoich włosów;

- Twoje włosy po osiąg­nieciu pewnej dłu­gości nie chcą dalej ros­nąć;

- nie masz ochoty/czasu żeby czekać aż Twoje włosy same urosną;

- radykalnie skró­ciłaś włosy ale nie jesteś zad­owolona z efektu;

——————————————-

Doczepi­amy włosy tylko 100% REMY human hair — dzięki spec­jal­nej metodzie układa­nia łuska włosa ma zawsze ten sam kierunek, przez co włosy nie plączą się i nie kołtunią

Jedną z metod, które pole­cemy jest metoda na microringi. Nie obciążąją one nat­u­ral­nych włosów a wkładki silikonowe zapo­b­ie­gają zsunię­ciu się pasm i w wypadku bardzo sil­nego pociąg­niecia zabez­pieczą nat­u­ralne włosy przed uszkodze­niem.

Nasze włosy możesz lokować, pros­tować, naw­i­jać na wałki, far­bować, nor­mal­nie suszyć. Możesz robić to samo co z „włas­nymi” — musisz tylko bardziej uważać na miejsce łączenia.

Trwałość efektu zależy w głównej mierze od tempa rośnię­cia włosów, śred­nio po okre­sie 3 do 4 miesiący doczepi­one pasma należy prze­sunąć ku nasadzie, a same pasma mogą Ci służyć znacznie dłużej.

——————————————-

Cena usługi uza­leżniona jest od ilości doczepi­anych pasm. Ilość pasm, ich kolor oraz ter­min  usta­lamy w trak­cie pier­wszej wiz­yty.

Na wszyt­skie inne pytanie chęt­nie odpowiemy w trak­cie bezpłat­nych konsultacji.

Umów się :+48 784 734 197