W ofer­cie z dojaz­dem na tere­nie Wrocławia oferujemy:

- strzyże­nia: damskie, męskie i dziecięce

- koloryza­cje

- mod­e­lowanie, prostowanie

- upię­cia ślubne i okolicznościowe

- przedłużanie włosów

- mak­i­jaże ślubne, wiec­zorowe, dzienne

- nakładanie farby włas­nej  klientki

- dekoloryza­cja

- nauka mak­i­jażu na własny użytek

- dobieranie kos­me­tyków do makijażu